Խմբակցություն
Կողմ
Դեմ
Ձեռնպահ
Չի քվեարկել
Բացակա
Հարցեր
Ելույթներ
46
0
1
1
0
0
0
1
0
0
0
0

Դեմ

Չի քվեարկել

Բացակա